1. Borgernes tid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vanløse Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Beslutning

Lokaludvalgssekretariatet havde modtaget en henvendelse fra en borger på Hillerødgade, der generes meget at hurtigt kørerne biler om natten, der giver ekstra larm og hårde opbremsninger og råb, særligt i fletningen til en vejbane ved Grøndalskirken i retning mod Nørrebro.

Niels Christian Juul kunne videreformidle spørgsmål fra en anden borger, om hvad gør lokaludvalget for sammenhængskraften og det sociale liv i Vanløse, når nu alle Corona restriktionerne lægger begrænsninger på dette? Der tænkes specielt på udsatte og sårbare borgere i forhold til manglende mulighed for at deltage i fællesskabet.