14. B-sag: Beslutning om projekt Netværksmøde for foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Vanløse. (2020-0853332)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt "Netværksmøde for foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Vanløse" og afsætning af puljemidler hertil. 

 

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit lokaludvalgsmøde i august at afholde netværksmødet i efteråret 2020. På grund af forsamlingsforbuddet i november og den aktuelle corona-udvikling har ad hoc-gruppen valgt at aflyse netværksmødet i efteråret for i stedet at afholde det i foråret 2021. 

https://www.kk.dk/node/14403/20082020/edoc-agenda/36828b47-cc1b-4948-b6a2-b3755561c750/43e2ffd1-434d-40df-9673-5d7dbd3608f3

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt "Netværksmøde for foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Vanløse" jf. projektbeskrivelsen og afsætter 5.500 kr. i 2021-puljemidler til projektets gennemførsel.

Problemstilling

Social- og Sundhedsarbejdsgruppen under Vanløse Lokaludvalg ønsker at etablere et netværk for foreninger og organisationer i Vanløse, der arbejder med socialt frivilligt arbejde.

Hertil ønsker arbejdsgruppen at afholde et opstartsmøde i februar. Formålet med opstartsmødet er at få de mange inviterede foreninger og organisationer præsenteret for hinanden, så man i fremtiden kan bruge netværket til at drøfte relevante emner og inspirere hinanden. På opstartsmødet vil emnet ”rekruttering af frivillige” særligt blive diskuteret, da emnet fylder meget hos de lokale foreninger og organisationer i Vanløse. Opstartsmødet afholdes på Hyltebjerggård.

Efter opstartsmødet er det intentionen at samle netværksgruppen regelmæssigt og herigennem styrke hinandens arbejde via gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Et tættere samarbejde har også til formål at øge antallet af borgere, der udfører frivilligt arbejde til gavn for alle. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt "Netværksmøde for foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Vanløsejf. projektbeskrivelsen og afsætter 5.500 kr. i 2021-puljemidler til projektets gennemførsel.

Økonomi

Budget
Lokale leje 3.000 kr.
Forplejning 2.000 kr.
Diverse 500 kr.
I alt 5.500 kr.

Videre proces

Social- og sundshedsarbejdsgruppen vil i samarbejde med sekretariatet arbejde videre med planlægning og gennemførelsen af opstartsmødet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.