12. Meddelelser

Budgetændringer i projekt Trafikplan
I forbindelse med arbejdet med trafikplanen vil være en del poster som bortfalder i 2020-budgettet, fordi det i øjeblikket ikke er muligt at nå de planlagte aktiviteter. På den baggrund vil der blive flyttet budgetmidler til udarbejdelse af roll-ups indenfor projektet.

Unge- og tryghedsmøde
Onsdag den 11. november var der virtuelt møde i unge- og tryghedsnetværket. Netværket mødes igen til januar, hvor også Fritidsjobindsatsen deltager.

Statusmøde Repair Café
For at evaluere Repair Café Vanløse i 2020 afholder Social og Sundhed statusmøde for de frivillige den 23. november over Teams.

Bydelsplanseminar den 26. november
Der afholdes virtuelt bydelsplanseminar den 26. november fra kl. 19.00 til 21.00 over Teams. Til seminaret har arbejdsgrupperne mulighed for at fortælle om deres bydelsplanprojekter og få feedback fra resten af deltagerne.

Frist for aflevering af dokumentation ifm. internetudgifter
Sekretariatet minder om, at de medlemmer som har tilmeldt sig refusion af internetudgifter inden den 28. februar 2020, skal aflevere bilag til sekretariatet senest den 10. december 2020.

Deadline for indmelding af dagsordenspunkter til næste LU-møde
Deadline for indmelding af punkter til lokaludvalgsmødet den 10. december er mandag den 30. november 2020.

 

NYE MEDDELELSER:

Juletræstænding 2020
Vanløse Lokaludvalg står igen i år for juletræet og juletræstændingen på Vanløse Torv, men i år bliver det dog ikke helt, som det plejer med masser af børnefamilier på torvet. I år kommer julemagien direkte hjem i stuerne, og den 28. november kl. 17 kan man klikke ind på enten lokaludvalgets Facebook eller hjemmeside og se med, når julemanden, med hjælp fra Vanløses børn hjemme i stuerne, tænder juletræet.

Orientering fra møde med KFF- borgmester 
Kultur og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde og konstitueret direktør Mads Kamp Hansen mødtes med lokaludvalgs og arbejdsgruppemedlemmer på Teams tirsdag den 17. november, for at drøfte forholdene i Kulturstationen Vanløse, muligheder for yderligere udvikling af Multifunktionspladsen ved Idrætsparken og den generelle mangel på idrætsfaciliteter. Der aftaltes møde om Kulturstationen Vanløse med Mads Kamp Hansen og Lone Billehøj i januar 2021.

Godthåbsvej, busfremkommelighed
Teknik og Miljøudvalget har i møde den 16. november 2020 pkt. 5 godkendt busfremkommelighedsprojekt på bl.a. Godthåbsvej. Lokaludvalget havde svaret på høringen, at det er et problem med nedlæggelse af p-pladser for det lokale handelsliv. Konservative og Dansk Folkeparti havde ændringsforslag, til at Godthåbsvej udgik af det samlede forslag, men blev nedstemt.

Katrinedalskvarteret
Jakob Næsager har skrevet til lokaludvalget. om hvad man ønsker for Katrinedalkvarteret, og formanden har svaret, at man har været positiv indstillet i arbejdsgruppen over for det første og oprindelige forslag, der blev præsenteret for arbejdsgruppen, grundejerforeningerne og TMU i deres møde den 14. september, men at forvaltningen nu har ændret det til en helt anden udførelse end oprindeligt fremlagt og besluttet. TMF-borgmester Ninna Hedeager Olsen er også orienteret om sagen.