10. A-sag: Beslutning om evt. indkøb af borgerrettet merchandise 2020 (2020-0847179)

Lokaludvalget skal træffe beslutning om evt. indkøb af borgerrettet merchandise.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager beslutning om evt. indkøb af borgerrettet merchandise. 

Problemstilling

På lokaludvalgets ordinære møde i september blev alle arbejdsgrupper opfordret til at drøfte, om de synes, at lokaludvalget manglede noget i forbindelse arbejdet med borgerinddragelse og borgerrettede tiltag, særligt med henblik på det kommende bydelsplanarbejde. Frist for tilbagemelding var den 28. september. 

Sekretariatet har modtaget følgende ønsker:

- Indkøb af mere borgerrettet merchandise, herunder indkøb af nøglesnore, nøgleringe og usb-stik.

- To A-skilte med logo til borgerrettede aktiviteter med det formål at skabe synlighed.

- Klemmespots til brug på lokaludvalgets telt ved præsentation af lokaludvalgtes projekter via plancher el. andre ophæng.

Lokaludvalget har d.d. en forholdsvis stor mængde kuglepenne, bolsjer, indkøbsnet og termokopper til disposition til uddeling til borgerrettede aktiviteter samt forskellige flyers, der informerer om lokaludvalgets arbejde.

Ved eventuelt indkøb af borgerrettet merchandise vil sekretariatet gerne opfordre til, at lokaludvalget prioriterer at indkøbe merchandise, som skaber synlighed i bydelen. Til eksempel er en kuglepen, en nøglering eller et usb-stik noget man hurtigt kommer i lommen eller i tasken og derfor ikke noget, der vurderes til i væsentlig grad at bidrage til at skabe synlighed om Vanløse Lokaludvalg i bydelen. En nøglesnor eller et indkøbsnet er derimod ting, der er synlige ved ibrugtagning.  

Sekretariatet har opdaget en hidtil uudnyttet platform til at skabe synlighed omkring lokaludvalget, nemlig sekretariatets kontorvinduer. Rigtig mange togrejsende står hver dag og kigger direkte over på sekretariatets vinduer, når de venter på toget. Sekretariatet vil derfor gerne promovere lokaludvalget via folietryk på tre af sekretariatets vinduer, der vil gøre udefrakommende opmærksomme på, at Vanløse har et lokaludvalg, og hvor de kan finde det. 

Løsning

1. Vanløse Lokaludvalg tager beslutning om evt. indkøb af borgerrettet merchandise. 

Økonomi

På baggrund af indhentede tilbud er den estimerede pris for evt. indkøb af borgerrettet merchandise følgende: 

Merchandise                                                         Pris                              
Folietryk på tre vinduer i sekretariatet   2.000 kr. 
A-skilte m. logo x 2 5.700 kr. 
Lysspots  5.000 kr.
Usb-stik m. logo 11.300 kr. 
Nøglesnore m. logo 4.700 kr. 
Nøgleringe m. logo  5.400 kr. 
Total 34.100 kr. 

Videre proces

Sekretariatet indkøber det borgerrettede merchandise som lokaludvalget evt. beslutter skal indkøbes.  

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede indkøb af folietryk på tre vinduer i sekretariatet, 2 stk. A-skilte med logo, lysspots til brug i forbindelse med udstilling af lokaludvalgets plancher mv. uden afstemning

2. Vanløse Lokaludvalg stemte om bevilling af midler til indkøb af 200 stk. usb-nøgler,

For: 11 stemmer  Imod: 3 stemmer  Undlod: 3 stemmer
Vanløse Lokaludvalg godkendte indkøb af 200 stk. usb-nøgler

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede indkøb af 200 stk. nøglesnore og 200 stk. nøgleringe med logo uden afstemning