2. Godkendelse af dagsordnen

Mødet sluttede kl.21.33

Fraværende med afbud:
Maria Bagger Grell, Merete Øverup indkaldt
Jens Askov og Henrik Bang-Pedersen, Jes König deltog
Charlotte Tørngren og Lasse Kragballe Rasmussen
Tina Wittendorf og Henrik Magnussen
Peter Haahr, Ingolf Broe og Freddy Christiansen

Fraværende i mødet:
Karoline Bendixen til kl. 18.40 i punkt 2
Anne Rathleff fra kl. 21.33 i punkt 12

Fraværende uden afbud:
Jens Andersen

 

Beslutning

1. Bent Christensen havde modtaget anmodning fra Erik Jønsson, om at tage punkt 9 vedr. lokaludvalgets synlighed af dagsorden, hvilket der dog ikke var enighed om.

Dagsorden blev godkendt som udsendt og Erik Jønssons bemærkninger vedr. punkt 9 optages som en protokolbemærkning i forbindelse med behandling af sagen.