Mødedato
19-11-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Forvaltningens præsentation af demensvenligt forsøgsprojekt i Vanløse 2020 (2020-0070258)

4

A-sag: Beslutning om 2020-puljeansøgninger (2020-0850135)

5

A-sag: Beslutning om budgetfordeling af puljemidler 2021 (2020-0850375)

6

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger budget 2021 (2020-0850864)

7

A-sag: Høring om tilpasning af lokaludvalg (2020-0850383)

8

A-sag: Beslutning om projekt Vanløse Saloner 2021 (2020-0855534)

9

A-sag: Orientering om lokaludvalgets synlighed (2020-0810520)

10

A-sag: Beslutning om evt. indkøb af borgerrettet merchandise 2020 (2020-0847179)

11

A-sag: Orientering om arbejdet med bydelsplan (2020-0213537)

12

Meddelelser

13

Eventuelt

14

B-sag: Beslutning om projekt Netværksmøde for foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Vanløse. (2020-0853332)

15

B-sag: Beslutning om projekt Repair Café Vanløse 2021 (2020-0850506)

16

B-sag: Orientering om status på økonomi

17

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne