Mødedato
18-03-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordnen

2

A-sag: Orientering og status fra forvaltningen vedr. projekt Demensvenlig Bydel (2021-0075387)

3

A-sag: Beslutning om deltagelse i samarbejde med Kultur V om inddragelse på Kulturstationen Vanløse (2021-0072684)

4

A-sag: orientering og beslutning om øget synlighed (2021-0073671)

5

A-sag: Orientering om puljerapport om Vanløsepuljen i 2020 (2021-0073729)

6

A-sag: Kvalificering vedr. undersøgelse af sikre skoleveje (2021-0075690)

7

A-sag: Beslutning vedr. høringssvar til udkast til regulativer for affald 2021 (2021-0072625)

8

A-sag: Indledende høring vedr. Elna Munchs Plads (2021-0075706)

9

A-sag: Orientering om sekretariatets arbejdsopgaver i 2021 (2021-0081515)

10

A-sag: Orientering og beslutning om rammebevilling Bydelsplan (2020-0213537)

11

B-sag: Godkendelse af udtalelse vedr. projekt "Vanløse byhistorisk udstilling" (2021-0072563)

12

Meddelelser

13

Eventuelt

14

B-sag: Godkendelse af svar på borgerhenvendelse vedr. byggeri på Ålekistevej 144 (2021-0075710)

15

B-sag: Godkendelse af henvendelse til kulturaktører om Bellahøj Friluftsscene (2021-0072838)

16

B-sag: Orientering om status på økonomi

17

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne