2. Godkendelse af dagsordnen

Mødet slutte kl.21.30

Fravær med afbud:
Michael Jacobsen, Jens Damgård deltog
Kaj Lorenzen, Hans Thomsen deltog
Jens Askov, Jes König deltog
Jørn Kofod, Kristian Kirkebjerg deltog
Merete Øverup, Maria Bagger Grell og Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen

Fraværende i mødet:
Hans Thomsen fra kl. 20.00 efter punkt 4 i den udsendte dagsorden

Fravær uden afbud:
Jens Andersen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte den udsendte dagsorden, dog således at borgernes tid flyttes ned til efter punkt 3 kl. 18.30 og med et nyt ekstra B-punkt 17 vedr. beslutning om juletræ, der således godkendes på linje med de andre B-punkter.