11. A-sag:Orientering vedr. ændringer i projekt "Årstidsfest 2020" (2020-0188792)

Vanløse Lokaludvalg orienteres om ændringer i projekt Årstidsfest 2020.

Tidligere beslutninger

På Vanløse Lokaludvalgs ordinære møde den 20. august 2020 blev følgende besluttet: 

"Vanløse Lokaludvalg drøftede og besluttede at afholde Årstidsfest 2020 og afsætter en ramme på 83.000 kr. i 2020-puljemidler, under forudsætning af, at det kan ske på en sundhedsmæssig og økonomisk forsvarlig måde." 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om ændringer i projekt "Årstidsfest 2020" til efterretning. 

Problemstilling

På det ordinære møde den 20. august blev det besluttet at afsætte midler til Årstidsfest 2020 under forudsætning af, at det var økonomisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Med den nyeste tids udvikling har arbejdsgruppen vurderet, at det ikke vil være muligt at afvikle dette års Årstidsfest som ønsket, og de planlagte aktiviteter i Kulturstationen vil derfor ikke blive gennemført - jf. projektbeskrivelsen.  

Gruppen ønsker dog at holde fast i at markere FN's 75 års-dag og det lokale arbejde med verdensmålene, og gruppen undersøger i øjeblikket muligheden for i samarbejde med FN-forbundet, de lokale skoler og Kronen at arrangere en udstilling. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om ændringer i projekt "Årstidsfest 2020" til efterretning. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler. 

Videre proces

Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen af en markering af FN's 75-års dag og arbejdet med verdensmålene samt en udstilling i samarbejde med skolerne, Kronen og FN-forbundet.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om ændringer i projekt Årstidsfest 2020 til efterretning.