12. A-sag: Medlemsforslag vedr. tidspunkt for møder med i lokaludvalgsregi (2020-0209136)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag vedr. tidspunkt for afholdelse af møder i lokaludvalgsregi.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter procedure for mødeplanlægning

2. at Vanløse Lokaludvalg tager beslutning om procedure for mødeplanlægning

 

Motivation

Jeg foreslår en drøftelse og en beslutning om procedure for mødeplanlægning.

Mit medlemsforslag har baggrund i, at jeg i de seneste uger har oplevet, at der ikke er blevet taget hensyn til de lokaludvalgsmedlemmer, der passer et fuldtidsarbejde i dagtimerne.

Som medlem i arbejdsgruppen i Kultur og Fritid og som del af kontaktudvalget til Kulturstationen har jeg de senere år beskæftiget mig indgående med Kulturstationen og kultur- og fritidspolitikken i Københavns Kommune. Desværre er jeg blevet afholdt fra at deltage i væsentlige møder omkring emnet med relevante embedsmænd og politikere, da møderne er blevet lagt midt på dagen, hvor jeg passer mit fuldtidsarbejde. Jeg har i flere omgange forsøgt at appellere til at finde nye mødetidspunkter, men dette er blevet afvist af andre lokaludvalgsmedlemmer.

Jeg foreslår derfor, at mødeplanlægningen i fremtiden skal tage hensyn til de lokaludvalgsmedlemmer, der arbejder i dagtimerne.
Det vil konkret sige, at når lokaludvalget planlægger møder internt og eksternt, samt hvis en forvaltning eller politiker indkalder til et møde med lokaludvalgsmedlemmer, så skal sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg sikre, at alle mødedeltagere fra lokaludvalget har en reel mulighed for at deltage og evt. foreslå et nyt tidspunkt for mødet. 

Det er vigtigt, at Lokaludvalget udgøres af et mangfoldigt udsnit af Vanløses borgere og foreninger, og det er derfor ærgerligt, hvis mødeplanlægningen afholder lokaludvalgsmedlemmer med et normalt fuldtidsarbejde fra at engagerer sig i vigtig lokaludvalgsarbejde.  

Stillet af Peter Haahr, medlem af Vanløse Lokaludvalg for Kæragervejens Grundejerforening

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede procedure for mødeplanlægning.

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at møder med eksterne lægges udenfor almindelig arbejdstid, så alle har mulighed for at deltage.