7. A-sag: Beslutning om emner til TMF-borgmesterbesøg (2020-0212188)

Vanløse Lokaludvalg skal beslutte, hvilke emner de vil drøfte med Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, når hun kommer til Vanløse torsdag den 5. november 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, når hun kommer på besøg i Vanløse. 

Problemstilling

Torsdag den 5. november 2020 kl. 17-19 kommer Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen på besøg i Vanløse. 

Lokaludvalget skal på dette møde drøfte og beslutte, hvilke emner man vil drøfte med borgmesteren på mødet.

Ønsker man at deltage i mødet med borgmesteren, bedes man tilmelde sig hos sekretariatet senest den 22. oktober 2020. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke emner man vil drøfte med Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, når hun kommer på besøg i Vanløse den 5. november 2020.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet sender emner til drøftelse med borgmesteren til forvaltningen forud for besøget.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede flg. emner til drøftelse med Teknik og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen:
Trafik ø i Katrinedalskvarteret, herunder fodgængerfelt til Grøndalsparken
Hastighed og fodgængerovergange Jyllingevej, herunder v. Krogebjerg
Helga Larsens Plads
Natur og Miljøstation/Damhussø
Supercykelsti overgang ved Linde Allé og Grøndalsparkvej.