9. A-sag: Beslutning om projekt: Forum for unge (2020-0213773)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt Forum for unge og afsætning af puljemidler hertil. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter projekt Forum for unge jf. projektbeskrivelsen.
  2. at Vanløse Lokaludvalg godkender projektet og afsætter 27.600 kr. i 2020-puljemidler til dets gennemførsel.  

Problemstilling

Projektet Forum for Unge har til formål at engagere og involvere børn og unge i Vanløse gennem dialogarrangementer i uformelle rammer. Projektet vil på den ene side engagere børn og unge i Vanløse ved at give dem et forum, hvor de kan have en uformel snak om vigtige emner, herunder (1) Gør Vanløse federe (2) Ensomhed og (3) det tredje arrangement vil give deltagerne mulighed for at foreslå tematikker for arrangementer i 2021, hvis arrangementerne bliver en succes. Samtidig ønsker projektet at skabe et fællesskab og en platform for børn og unge, hvor de kan mødes. 

Planen er at hvert arrangement kan starte med et inspirationsoplæg efterfulgt af en uformel dialog om emnet. Afslutningsvis skal der være mulighed for at deltagerne kan lære hinanden bedre at kende gennem eksempelvis brætspil og ryste sammen lege. 

Projektet har derfor til hensigt at understøtte fællesskaber for børn og unge i Vanløse og skabe mere engagement og dialog blandt målgruppen, hvilket er i tråd med lokaludvalgets målsætning om at få unge til at være aktive medskabere i bydelen. 

Arrangementerne afholdes i café Oasen, og der serveres pizza for at tiltrække målgruppen og skabe hyggelige, uformelle rammer. Projektet er et samarbejde mellem Forum for Unge og Vanløse Lokaludvalg. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Forum for unge jf. projektbeskrivelsen og afsætter 27.600 kr. i 2020-puljemidler hertil. 

Økonomi

Forplejning (pizza + vand)     9600 kr. 
Foredragsholder      9000 kr. 
Diverse (pynt, chips m.m.)      1000 kr. 
Kommunikation       2500 kr. 
Værnemidler      2000 kr. 
Lokaleleje      3500 kr. 
 I alt    27.600 kr. 

 

Videre proces

Den videre proces afhænger af projektet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte og besluttede at afsætte 27.600 kr. i 2020-puljemidler til projekt Forum for unge, jf. projektbeskrivelsen.