8. A-sag: Beslutning om lokaludvalgets ordinære mødeplan 2021 (2020-0211711)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om mødeplan for de ordinære møder og puljeansøgningsfrister i 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender mødeplan for de ordinære møder i 2021
  2. at Vanløse Lokaludvalg godkender puljeansøgningsfrister for Vanløsepuljen i 2021

Problemstilling

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til en mødeplan for lokaludvalgets ordinære møder i 2021.

Møderækken følger nogenlunde den nuværende kadence, hvor møderne som udgangspunkt holdes den tredje torsdag i måneden.

Nogle møder afviger fra den normale kadence pga. af ferie eller helligdage. Ligeledes er enkelte møder også flyttet til en anden torsdag i måneden, da det faldt sammen med et møde i Borgerrepræsentationen og derfor ikke gør det muligt at få besøg af BR-politikere. Det var et problem i 2020, at stort set alle lokaludvalgets møder faldt sammen med BR-møder i forhold til ønsker om at invitere politikere til en fælles drøftelse med lokaludvalget.

Sekretariatet har ligeledes udarbejdet et forslag til ansøgningsfrister til Vanløsepuljen i 2021 med udgangspunkt i fristerne i 2020, som har fungeret optimalt. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender mødeplan for de ordinære møder i 2021

Vanløse Lokaludvalg godkender puljeansøgningsfrister for Vanløsepuljen i 2021

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Sekretariatet opdaterer kalenderen på lokaludvalgets hjemmeside. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte mødeplan for ordinære møder 2021.

2. Vanløse Lokaludvalg godkendte puljeansøgningsfrister for Vanløsepuljen i 2021.