17. B-sag: Juletræ på Vanløse Torv 2020 (2020-0018006)

Vanløse Lokaludvalg skal træffe beslutning om projekt: Juletræ på Vanløse Torv 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Juletræ på Vanløse Torv 2020 og afsætter 50.000 kr. i  2020-puljemidler hertil.

Problemstilling

Med projekt Juletræ på Vanløse Torv ønsker Vanløse Lokaludvalg at fastholde den årlige tradition med juletræstænding på Vanløse Torv sidst i november. Juletræstændingen på torvet er en stor, tilbagevendende begivenhed med besøg af julemand og rigtig mange børnefamilier.

Efter juletræstændingen vil juletræet lyse Vanløse Torv op i den kolde juletid frem til slutningen af december, og skabe glæde og julestemning hos de mange vanløseborgere, der passerer og opholder sig på torvet.

Juletræstændingen henvender sig primært til børnefamilier i Vanløse, og ad hoc-gruppen forventer, at ca. 300 børnefamilier deltager. Selve juletræet med dets centrale placering henvender sig til alle borgere i bydelen samt de ikke så få pendlere, som rejser til og fra Vanløse.

I 2019 blev juletræstændingen for første gang afholdt en lørdag i stedet for en fredag, hvilket fungerede rigtig godt. Ad-hoc-gruppen ønsker at udvide arrangementet med lidt flere aktiviteter for alle de fremmødte - både børn og voksne - og at holde det en lørdag giver god mulighed for dette, fordi arrangementet kan begynde tidligere på dagen.

Projektet laves i tæt samarbejde med Kronen Vanløse som også bidrager økonomisk til projektet.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter projekt Juletræ på Vanløse Torv 2020

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt Juletræ på Vanløse Torv 2020 og afsætter 50.000 kr. i  2020-puljemidler hertil.

Økonomi

Juletræ  22.000 kr.
Julemand  8.000 kr.
Annoncer  4.500 kr.
Lydmand  3.500 kr.
Aktiviteter 10.000 kr.
Diverse  2..000 kr.
 I alt  50.000 kr.


Videre proces

Sekretariatet og ad hoc-gruppen forsætter planlægningen af projektet.

 

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.