Mødedato
17-06-2021 18:00

Referat

Punkt Titel
1

A-sag: Orientering om tilpasning af lokaludvalg (2021-0097121)

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Borgernes tid

4

A-sag: Godkendelse af opfølgning på borgerhenvendelse vedr. anlæg af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark i form af henvendelser til TMF- og KFF-borgmestre (2021-0160077)

5

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger (2021-0155586)

6

A-sag:Høring om revideret projektforslag for Damhusdæmningen (2021-0015084)

7

A-sag: Beslutning om høringsvar vedr. høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0160465)

8

A-Sag: Orientering om arbejdet med bydelsplan (2020-0213537)

9

Meddelelser

10

Eventuelt

11

B-sag: Godkendelse af tema for Vanløse Saloner: Borgerforeninger (2021-0157481)

12

B-sag: Orientering om sikker skolevejs projekt på Godthåbsvej (2021-0160935)

13

B-sag: Beslutning om projekt Naturtur 2021 (2021-0159583)

14

B-sag: Orientering om status på økonomi

15

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne