4. A-sag: Interessenthøring om nye retningslinjer for altaner (2020-0881820)

Vanløse Lokaludvalg tager stilling til interessenthøring om nye retningslinjer for altaner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager stilling til interessenthøring om nye retningslinjer for altaner i København.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har den 20. oktober 2020 modtaget interessenthøring om nye retningslinjer for altaner i København med svarfrist den 16. december 2020.

Arbejdsgruppen for Trafik og Plan har behandlet sagen i to møder og har ikke haft bemærkninger til høringen, men har derimod besluttet at lægge den på hjemmesiden, Facebook og Instagram for at få eventuelle kommentarer fra bydelen med svarfrist den 6. december. Sekretariatet samler de indkomne kommentarer og eftersender dem til medlemmerne, så der er mulighed for at læse dem inden lokaludvalgsmødet.

Vedhæftet er forslag til ændrede retningslinjer for altaner og Borgererepræsentationens beslutning fra 8. oktober med de politiske partiers protokolbemærkninger.

Vil du vide mere om de foreslåede retningslinjer, forvaltningens indstilling til politikerne og se yderligere bilag, så se hele sagen fra Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2020 (punkt 13): https://www.kk.dk/node/14148/08102020/edoc-agenda/42de984c-fd0a-4a49-8be5-23c94913d693/e60ef491-1504-4b7d-8231-a25222b47aebog 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager stilling til interessenthøring om nye retningslinjer for altaner i København på baggrund af en drøftelse af eventuelt indkomne kommentarer eller bemærkninger fra bydelens borgere.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg stemte om det foreliggende forslag til reviderede retningslinjer for altaner:

For: 5 stemmer                              Imod: 7 stemmer                            Undlod: 8 stemmer

Vanløse Lokaludvalg besluttede at indsende høringsvar om at man ikke ser nogen grund til at ændre de eksisterende retningslinjer og medsender de indkomne bemærkninger fra Facebook og Instagram som bilag.