8. A-sag: Beslutning vedr. henvendelse om store skoler på små grunde (2020-0879883)

Vanløse Lokaludvalg tager stilling til opfordring fra Amager Vest Lokaludvalg om fælles henvendelse vedr. store skoler på små grunde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om ikke at være med i henvendelse vedr. store skoler på små grunde.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har modtaget henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg, der foreslår en fælles henvendelse til Borgerrepræsentationen jf. nedenstående:

Kære lokaludvalg i København

Amager Vest Lokaludvalg har længe været bekymret for, hvilke konsekvenser de meget store skoler på meget små grunde vil have for børnene i bydelen. Efter arbejdet med Lokalplansforslaget til Hannemanns Allé er bekymringen kun vokset; her er planlagt en firesporet skole til 1200 elever, presset ind mellem Royal Arena og boligbyggeriet Generationernes Hus (https://www.avlu.dk/wp-content/uploads/2020/06/FOKUS-p%C3%A5-friarealer_%C3%B8ravis-d.2-3-2.pdf )

Vi spurgte lokaludvalgssekretariaterne tidligere på året, om lokaludvalgene i de andre bydele havde samme udfordringer og bekymringer og fik flere istemmende tilbagemeldinger, med eksempler på nybyg og ombyg af skoler, hvor der kun var meget lidt plads til udearealer (se bilag ’Eksempler: store skoler på små grunde’ – som meget gerne må udbygges med flere eksempler fra jeres bydele).
Derfor har Amager Vest Lokaludvalg taget initiativ til et åbent brev til politikerne på Københavns Rådhus (se bilag ’Brev til BR: Store skoler på små grunde’); Med udgangspunkt i forskning, formålsparagraffer og undervisningsmiljøloven beskriver vi bekymringerne og opfordrer til at gentænke byudviklingen, så der bliver plads til vores børn i byen.

Amager Vest Lokaludvalg håber på, at de andre lokaludvalg i kommunen vil være medunderskrivere. Alt efter opbakningen fra jer, regner vi med at spørge interesseorganisationer, forskere mfl. inden for skoleliv, børns trivsel og udvikling, om de også vil være medunderskrivere, inden vi sender det til BR.

Med venlig hilsen Amager Vest Lokaludvalg

Løsning

Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om ikke at være med i henvendelse vedr. store skoler på små grunde, da lokaludvalget ikke umiddelbart oplever det som et stort problem i Vanløse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg stemte om deltagelse i fælles henvendelse vedr. store skoler på små grunde:

For: 12 stemmer                 Imod: 3 stemmer                    Undlod: 5 stemmer

Vanløse Lokaludvalg besluttede at være medunderskriver på den fælles henvendelse om store skoler på små grunde.