3. A-sag: Orientering om status på Damhusengens skolebyggeri (2020-0881774)

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om status på og proces for Damhusengens skolebyggeri til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om status på og proces for Damhusengens skolebyggeri til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har inviteret Max Ulrich Larsen, skoleleder på Damhusengens skole, og Nina Skjøt-Pedersen, projektchef på byggeriet fra Byggeri København, Økonomiforvaltningen, til at orientere om status på og proces for Damhusengens skolebyggeri.

Damhusengens skolebyggeri er et meget stort projekt, der involverer løbende nedrivning og nybyggeri af en skole med 4 spor og en KKFO, der løber over de næste 7 år, som samtidig skal have plads til at 1500-1700 børn dagligt har deres gang på skolen. 
Skolen planlægges at stå færdig i 2025, hvorefter man bygger en dagsinstitution som det sidste, således at hele byggeriet er færdigt i 2027.

Status og tidsplaner kommer til at fremgå af en internetside i starten af 2021, så man løbende kan følge projektet.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om status på og proces for Damhusengens skolebyggeri til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om status og proces for Damhusengens skolebyggeri til efterretning.