2. Godkendelse af dagsordnen

Mødet sluttede kl.:21.05

 

Fraværende med afbud:
Jens Askov, Jes König deltog
Kaj Lorenzen og suppleanter
Charlotte Tørngren, 1. suppleant Lasse Kragballe Rasmussen indkaldt

 

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte dagsorden for mødet, dog således at punkt. 14 løftes op som A-sag til behandling efter punkt 9 på den udsendte dagsorden.