14. B-sag: Godkendelse af projekt Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021 (2020-0880657)

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om projekt: Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender projekt: Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 16.300 kr. i 2021-puljemidler til dets gennemførsel.

Problemstilling

Puljegruppen ønsker, i samarbejde med sekretariatet, at gøre mere opmærksom på Vanløsepuljen for nye ansøgere. I 2019 og 2020 kan puljegruppen konstatere en større interessere for Vanløsepuljen end de foregående år, og denne interesse ønsker puljegruppen at forsætte og videreføre til 2021.

I slutningen af efteråret vil puljegruppen sammen med sekretariatet afholde en åben puljeaften for 2022-ansøgere, hvor der informeres om Vanløsepuljen, retningslinjerne og hvordan man søger.

Derudover vil puljegruppen i løbet af 2021 bringe annoncer i lokalavisen om puljefrister og med eksempler på, hvad man kan søge til. Ligeledes vil man annoncere for Vanløsepuljen på sociale medier. 

Til sidst vil puljegruppen sammen med sekretariatet løbende udarbejde hjemmesidenyheder, facebookopdateringer m.m., der gør opmærksom på Vanløsepuljen på lokaludvalgets egne informationskanaler.

Målsætningen for de forskellige indsatser er at synliggøre Vanløsepuljen lokalt i bydelen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender projekt: Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021 jf. projektbeskrivelsen og afsætter 16.300 kr. i 2021-puljemidler til dets gennemførsel.

Økonomi

Budget   
Forplejning til puljeaften   2.000 kr. 
Lokaleleje til puljeaften  1.000 kr.
Gave til oplægsholdere til puljeaften      500 kr. 
Annonce og facebook annonce for puljeaften   2.500 kr.  
Annoncer for puljefrister  9.000 kr. 
Annoncering på sociale medier for puljefrist  1.300 kr.  
 I alt   16.300 kr.


Videre proces

Puljegruppen arbejder videre med projektet i samarbejde med sekretariatet.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte projekt Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021, jf. projektbeskrivelsen og bevilgede 16.300 kr. i 2021-puljemidelr hertil.