15. B-sag: Trafikplan overførsel af egne projektmidler fra 2020 til 2021 (2020-0214454)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til overførsel af uforbrugte projektmidler til Trafikplan fra 2020 til 2021.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg godkendte projekt Trafikplan og besluttede at afsætte 34.500 kr. i 2020-puljemidler på ordinært møde den 17. september 2020: https://www.kk.dk/node/14403/17092020/edoc-agenda/4df29a1f-d99d-4e4d-a96f-11b8751d76c4/7acd96b0-7f2c-416c-950f-9e9e7d62423c

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter at overføre uforbrugte midler fra projektet Trafikplan fra 2020 til 2021-puljemidler.

Problemstilling

Trafik og Plan arbejdsgruppen vil gerne udarbejde en samlet trafikplan for Vanløse, der tager en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens udfordringer, og som gennem borgerdialog og inddragelse af særlige interessentgrupper får afdækket udfordringer, løsningsforslag og muligheder for alle trafikanter under sikre forhold.

Der var afsat midler til tre aktiviteter i efteråret 2020, som på forskellig vis er blevet forsinket: 
- Borgerpanelundersøgelse afventer godkendelse i borgerpanelgruppen og efterfølgende i Trafikplangruppen, hvorefter den udsendes snarest muligt, dog ikke henover julen.
- Borgermøde med debat og oplæg er indtil videre udskudt på ubestemt tid pga. forsamlingsrestriktioner
- Netværks- og interessentmøde om trafikken i Katrinedalskvarteret afventer godkendelse af datoer fra hhv. skolen og Teknik og Miljøforvaltningen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at overføre uforbrugte midler fra projekt Trafikplan 2020 til 2021-puljemidler. Det søges så vidt muligt at få brugt midler til informationsmateriale i 2020, men kan overføres op til de fulde 34.500 kr. i 2021-puljemidler.

Økonomi

Budget
Borgermøde
Forplejning 1.500
Annoncering 2.200
Lydmand 2.100
Ordstyrer 5.000
Oplægsholdere 4.500
Netværksmøder
Forplejning 2.500
Lokaleleje 1.100
Informationsmateriale
Flyers 3.500
Facebook 500
Annoncering 6.600
Brochure 3.000
Diverse 2.000
I alt 34.500

Videre proces

Ad hoc-gruppen arbejder i samarbejde med sekretariatet videre med projektet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.