16. B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra  Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn og Unge til efterretning. 
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen har bl.a. afholdt statusmøde for Repair Café Vanløse, hvor der blev drøftet nye tiltag for at overholde myndighedernes restriktioner og anbefalinger i forbindelse med coronavirus. Arbejdsgruppen er derfor begyndt at planlægge Repair Café Vanløse i januar. Desuden ønsker arbejdsgruppen at påbegynde planlægningen af en byvandring for forvaltningen i forbindelse med det demensvenlige forsøgsprojekt. 
 2. Kultur og Fritidsgruppen arbejder med Vanløse Saloner, Foreningens Dag og emnet Kulturstationen. Den 17. januar afholdes der en salon med teaterstykket Queens, der debatterer køn, identitet og minoritetsroller. Herudover planlægger arbejdsgruppen at afholde et fællesmøde om idrætten i Vanløse, og hvordan skoler, foreninger, fritidsklubber og den uorganiserede idræt kan optimere brug af faciliteterne i Vanløse. 
 3. Natur- og Miljøgruppen arbejder i øjeblikket både med at få etableret den midlertidige Natur- og Miljøstation, som der er givet tilladelse til og med planerne om den permanente Natur- og Miljøstation på den gamle pumpehusgrund. Der arbejdes på at få etableret et netværks- og sparringsmøde med de fremtidige brugere af stationen i starten af det nye år. Arbejdsgruppen har i midten af november holdt møde med Jan Burgdorf om skybrudsløsning på Damhusdæmningen og afventer en opfølgning. Der arbejdes desuden på at få oprettet en eller to brugergrupper i Grøndalsparken og arbejdsgruppen er i den forbindelse i en indledende kontakt med kolonihaveforeninger, grundejerforeninger og Grøndal Lokalråd.
 4. Trafik og Plan har bl.a. arbejdet med opfølgning på møde med TMF-borgmesteren og planlægning af interessentmøde i Katrinedalskvarteret om udformningen på den trafikale fredeliggørelse og sikker skolevej, samt følger op på status for kommunens henvendelse til Transportministeren om politiets beføjelser i forhold til lokale ønsker om hastighedsbegrænsning og vejændringer.
 5. Børn og Ungegruppen arbejder bl.a. videre på indsatsområdet multifunktionsplads. Børn og Unge planlægger at afholde et nyt unge og tryghedsmøde i februar, hvor fritidsjobindsatsen forhåbentlig deltager. Arbejdsgruppen har desuden evalueret Vanløse Games 2020. Til januar får arbejdsgruppen besøg af Institut for Urban Kunst, der skal fortælle om graffitibrugernes interesser for Asfalten. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.