Mødedato
10-12-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Orientering om status på Damhusengens skolebyggeri (2020-0881774)

4

A-sag: Interessenthøring om nye retningslinjer for altaner (2020-0881820)

5

A-sag: Drøftelse af lokaludvalgets synlighed (2020-0810520)

6

A-sag: Beslutning om informationstiltag og borgermøder 2021 (2020-0881705)

7

A-sag: Orientering og drøftelse om arbejdet med bydelsplan (2020-0213537)

8

A-sag: Beslutning vedr. henvendelse om store skoler på små grunde (2020-0879883)

9

A-sag: Beslutning om genbevilling af støtte til puljeansøgninger i 2021 (2020-0880781)

10

B-sag: Godkendelse af projekt Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen 2021 (2020-0880657)

11

Meddelelser

12

Eventuelt

13

B-sag: Orientering om status på økonomi

14

B-sag: Orientering om status på økonomi - budget 2021 (2020-0882840)

15

B-sag: Trafikplan overførsel af egne projektmidler fra 2020 til 2021 (2020-0214454)

16

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne