1. Borgerbesøg- og henvendelser

Sagsfremstilling

Mødet afholdes digitalt. Hvis man ønsker at komme i dialog med lokaludvalget, bedes man kontakte sekretariatet.

Beslutning

Der var ingen borgerhenvendelser.