11. Anmodning om ændringer i projekt: Amager Børnemusikfestival 2021 (2020-0801602)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, at 

lokaludvalget giver tilsagn til Børnekulturhus Ama'r's anmodning om at lave ændringer i projektet Amager Børnemusikfestival 2021.

Problemstilling

Lokaludvalget gav i oktober 2020 Børnekulturhuset et tilsagn på 40.000 kr. til afholdelse af Amager Børnemusikfestival 2021. Arrangementet skal afholdes i skolebørnenes vinterferie i uge 7. 

Det er endnu uklart om restriktionerne kommer til at række ind i uge 7. For ikke at risikere at skulle aflyse arrangementerne i sidste øjeblik, foreslår ansøger en ny model for børnemusikfestivalen. 

I den nye model streames koncerterne live fra Børnekulturhus Ama’r. Der laves videoer med kreative aktiviteter, som knytter sig til musik og på festivalens mange matrikler. Poser med materialer til krea-aktiviteter kan laves derhjemme. Ansøger vil lave vinduesudstilling med lys-installationer i Børnekulturhus Ama’r, der åbner i forbindelse med festivalen så forbipasserende kan få en oplevelse selvom huset er lukket.

Sekretariatet har efter BIFUK-mødet talt med ansøger om deres overvejelser om at udskyde projektet. Ansøger har fundet, at det ville være uhensigtsmæssigt at udskyde projektet da det er vanskeligt for de mange samarbejdspartnere at finde et tidspunkt med så mange ledige dage, som vinterferien tilbyder. Derudover er der et efterslæb af andre udskudte aktiviteter, som også skal afholdes over den kommende tid.

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet anmodningen og indstiller, at projektændringerne imødekommes. 

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Projektet afholdes som ansøger beskriver i uge 7.

Beslutning

Der blev stillet forslag om ikke at støtte ændringen af projektet, da det er markant anderledes end det oprindelige projekt.

Der blev stillet forslag om at give 10.000 til krea-pakker.

Lokaludvalget stemte først om indstillingen.

For indstillingen stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig,  Lasse Rossen,  Tom Christensen, Ole Meldgaard, Rikke Lauritsen.

Imod indstillingen stemte: Nanna Tofte, Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen,  Susanne Møller.

Undlod at stemme: Anders Lundsager, Iben Lindemark, Ane Jette Thomsen.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Lokaludvalget godkender at projektet gennemføres i ændret form.

De to øvrige forslag bortfaldt dermed.

Protokolbemærkning: Karl Vogt-Nielsen har stemt imod støtte ud fra den begrundelse, at projektet næppe kan gennemføres som planlagt pga corona-situationen, og har derfor foreslået, at ansøgningen afvises nu, men at ansøgningen genfremsendes med justeret tidsplan i april/maj, hvor det nok er langt mere sikkert at kunne lægge en tidsplan, som rent faktisk kan holde. Med en bevilling nu, er der stor risiko for at ansøger må vende tilbage og ændre projektet, udskyde det eller opgive det.