9. Puljeansøgning: Klassikerklubben På Amager (2020-0906178)

Kvarterhuset søger om støtte til Klassikerklubben på Amager

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 16.300 kr. til ”Klassikerklubben På Amager” 

Problemstilling 

På vegne af Kvarterhuset har Rosa Sofie Hall søgt om 16.300 kr. i støtte til ”Klassikerklubben på Amager”. 

Der søges om støtte til syv arrangementer i foråret, som forhandler forskellige klassikere inden for litteraturen. Arrangementerne foregår primært i Kvarterhuset foruden et enkelt arrangement i Bibliotekshuset og en byvandring. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 38.100 kr. Kontant medfinansiering: 10.000 kr. 

Klassikerklubben fik sin debut i efteråret 2020. Pga. den store succes og efterspørgsel ønsker ansøger at tilbyde en ny arrangementsrække til beboerne på Amager. 

Evaluering fra 2020 ses her: https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/evaluering_klassikerklubben_paa_amager.docx

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 16.300 kr. 

Projektet indstilles til fuld støtte. Det er et godt arrangement, som opfylder et behov i bydelen. Der planlægges mange aktiviteter for få midler.

Økonomi 

Der er søgt om 16.300 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 16.300 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 30. juni 2021. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. 

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 16.300 kr.

Støtten gives med forbehold for at projektet afholdes fysisk.