2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Karl Vogt-Nielsen foreslog en drøftelse af, hvorvidt Lokaludvalget skal modtage puljeansøgninger til projekter hvor der afholdes fysiske arrangementer. Formanden foreslog at sagen drøftes under pkt 5.

Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

Fravær med afbud:

  • Keith Gray – Anders Lundsager deltager som suppleant
  • Rune Solvang – Rikke Lauritsen deltager som suppleant
  • Bente Lildballe – Karl Vogt-Nielsen deltager som suppleant
    • Dansk Folkepartis plads er vakant. Der er ingen suppleanter.

Fravær uden afbud: Hans Møller

Fremmøde: Martin Hein tilsluttede sig mødet kl. 19.05. Lasse Rossen forlod mødet kl. 20.25 (pkt. 5) og vendte tilbage kl. 21.16 (pkt. 10).

Eftersendt materiale: 

Til pkt.4, Høringssvar vedr. Lynetteholm: 

Udkast til høringssvar.

Ændringsforslag fra Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen og Ane Jette Thomsen.

Der er desuden fremsendt en borgerhenvendelse med et forslag om etablering af en kanal til sejlere, samt en henvendelse fra Haveforeningen Strandhøj på Kløvermarksvej vedr. Lynetteholm.