14. Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af aktiviteter ifm. kommunalvalg (2021-0019331)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget udpeger medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal planlægge aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget 2021.

Problemstilling

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg.

På lokaludvalgsmødet i december 2020 blev det besluttet at igangsætte planlægningen af et valgmøde i Amager Bio, samt at spørge Amager Vest Lokaludvalg, om de er interesseret i at samarbejde omkring planlægning og afvikling af mødet. 

Amager Vest Lokaludvalg har meddelt, at de gerne deltager i samarbejdet om et valgmøde.

Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af mødet sammen med Amager Vest. Arbejdsgruppen skal også drøfte andre mulige aktiviteter, fx møde med lokale kandidater, temamøder osv.

Løsning

At lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af aktiviteter ifm. kommunalvalg. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der afsættes midler til aktiviteterne på et af de kommende lokaludvalgsmøder.

Videre proces

Der aftales et fælles møde med arbejdsgruppen fra Amager Vest.

 

Beslutning

Følgende lokaludvalgsmedlemmer meldte sig til arbejdsgruppen:

Randi Sørensen, Susanne Møller, Ole Meldgaard, Ole Pedersen, Lasse Rossen og Bente Lildballe (meddelt via suppleant Karl Vogt-Nielsen). Rene Steinvig tilkendegav at Amager Butikkerne gerne deltager i gruppen. Marianne Moegreen oplyste at hendes suppleant gerne vil deltage.