10. Puljeansøgning: International Storytelling (2021-0001748)

The Commedia School søger til International Storytelling

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 8.000 kr. til ”International Storytelling” 

Problemstilling 

På vegne af The Commedia School har Ruth Lerche søgt om 8.000 kr. i støtte til ”International Storytelling”. 

Der søges om støtte til fire forestillinger d. 12. og 13. marts (ca. 80-100) publikummer) og d. 15. marts (ca. 150 – 200 børn) for skoler og institutioner. 

Formålene med forestillingerne er gennem interkulturel dialog og samarbejde at generere innovative og fysisk teaterformer, der fremmer mangfoldighed og dialog. Ansøger vil med forestillingerne udvikle innovative, fysisk og publikumsinddragende teatertilgange og platforme, gøre den internationale skole på Amager mere synlig for Amarkanerne og for omverden og skabe dialog og nedbryde fordomme via storytelling.

Samarbejdspartnere: lokale daginstitutioner og skoler, herunder skolen på Amagerbro, Lergravsparken skole, Skolen ved Sundet og Den Grønne Friskole. Der sendes skriftlige tilsagn fra skolerne, så snart de er åbnet efter juleferien. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 14.000 kr. Egenfinansiering: 3.000 kr og der søges yderligere 3.000 kr. hos DATS.  

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 8.000 kr.

Bydelens børn trænger til kulturelle oplevelser og de studerende på skolen mangler et publikum.

Et mindretal ønsker at støtte med 6.000 kr. pga. lav egenfinansiering og fordi aftenforestillingerne ikke har deltagerbetaling. 

 

Økonomi 

Der er søgt om 8.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 8.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 13. april 2021. 

Beslutning

Der blev stillet forslag om ikke at støtte grundet det forholdsvis høje antal af deltagere der skal være samlet. 

Lokaludvalget stemte om indstillingen.

For indstillingen stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Martin Hein, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, , Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen.

Imod indstillingen stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Jørgen Mark Pedersen.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 8.000 kr.

Støtten gives under forudsætning af at projektet gennemføres med det anførte antal deltagere.

Karl Vogt-Nielsen har stemt imod støtte ud fra den begrundelse, at projektet næppe kan gennemføres som planlagt pga corona-situationen, og har derfor foreslået, at ansøgningen afvises nu, men at ansøgningen genfremsendes med justeret tidsplan i april/maj, hvor det nok er langt mere sikkert at kunne lægge en tidsplan, som rent faktisk kan holde. Med en bevilling nu, er der stor risiko for at ansøger må vende tilbage og ændre projektet, udskyde det eller opgive det.