12. Afsættelse af midler: Amager Klima- og Demokratifestival 2021 (2021-0019190)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget afsætter 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Amager Klima- og Demokratifestival 2021.

Problemstilling

En gruppe af Amager Øst Lokaludvalgs medlemmer og suppleanter ønsker at arrangere en grøn
coronasikker demokratifestival med podcasts, videomateriale, fotoudstilling, popup-events, debatter og happenings. Festivalen skal foregå i perioden april til september 2021. Arbejdsgruppen samarbejder endvidere med Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg. Miljøpunkt Amager er projektleder – alle i gruppen er udførende. Amager Vest Lokaludvalg har afsat midler til projektet i december 2020.

Formålet med festivalen er bl.a. at vise folk hvad de selv kan gøre for skabe bæredygtig udvikling, øge deltagernes viden om nødvendige klimatiltag, oplyse om politiske organer og institutioner som har indflydelse klima-spørgsmål, så folk ved, hvem der er ansvarlige og hvor man kan påvirke, sætte fokus på samspillet mellem Klimaforandringer og Demokrati, samt opbygning af netværk af grønne aktører på Amager. Formålet med de nye koncepter (podcast, video, foto, pop-up) er at komme bredere ud til flere borgere på Amager på en corona-sikker måde. 

Ansøgningen er revideret på baggrund af de kommentarer og input, der kom i forbindelse med behandlingen af ansøgningen ved lokaludvalgsmødet i december: Der holdes et fysisk arrangement med mulighed for deltagelse af alle partier, projektbeskrivelsen er blevet revideret og budgettet er uddybet. 

Det samlede budget er på 234.000 kr.

Løsning

Miljø & Klima-arbejdsgruppen har drøftet den reviderede ansøgning. Da arbejdsgruppen var delte i holdningerne til muligheden for at gennemføre Amager Klima- og Demokratifestival under de rammer corona giver, er der vedlagt en bemærkning til ansøgningen fra arbejdsgruppen.

På den baggrund indstiller Miljø & Klima, at lokaludvalget afsætter 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne til Amager Klima- og Demokratifestival 2021.

Økonomi

Der afsættes 95.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at afsætte 50.000 til projektet.

Herunder blev der udtrykt ønske om ikke at afsætte midler til fotoudstillingen.

Rikke Lauritsen redegjorde for baggrunden for at afholde hhv. de fysiske og ikke-fysiske elementer af festivalen.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at afsætte 95.000 kr.

For indstillingen stemte: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen.

Imod indstillingen stemte: Randi Sørensen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager,  Martin Hein, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Susanne Møller.

Ingen undlod at stemme. 

Der var dermed ikke flertal for indstillingen om at afsætte 95.000 kr. til projektet.

Lokaludvalget stemte derefter om forslaget om at afsætte 50.000 kr. til projektet.

For forslaget stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller

Imod forslaget stemte: Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner, Karl Vogt-Nielsen.

Ingen undlod at stemme.

Der var dermed flertal for forslaget. Der afsættes 50.000 kr. til Amager Klima- og Demokratifestival 2021.