7. Puljeansøgning: CPH Watersports Festival 2020 (2020-0902299)

CPH Watersports søger støtte til Watersports Festival 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 25.000 kr. til ”CPH Watersports Festival 2021”

Problemstilling

På vegne af foreningen CPH Watersports har Anissa Mohrath søgt om 75.000 kr. i støtte til CPH Watersports Festival 2021. 

Festivalen skal finde sted i Amager Strandpark den 6.-7. august 2021 (OBS: dato er flyttet siden aflevering af ansøgning pga. corona). Der forventes over 400 deltagere. Målgruppen er alle, men retter sig især mod børn, unge og familier, samt studerende. Festivalens vigtigste aktiviteter er Windsurfing, Kitesurfing, Stand Up Paddle og SUP Yoga. Derudover vil der være mulighed for at deltage i Beach Yoga sessions. Der vil også være Windskate show, hoppeborg, vildmarksbad, og saunagus, streetfood trucks, drinks bar, live musik med DJ, Beach
Clean-up, og workshop om havplastik m.m.

Formålet med festivalen er dels at tiltrække nye mennesker til at øve vandsport og sprede bevidsthed om den aktive livsstil og dens fordele og tilskynde flere til at udføre vandsport og motionere i det fri. Dels at oprette et fælleskab af vandsportsentusiaster ved at igangsætte lokale arrangementer.

Lokale samarbejdspartnere: Der er indgået aftale med Nordic Ocean Watch Danmark og Nohr Entreprise (lokalt El-firma). Ansøger har henvendt sig til den lokale surfklub Helgolands Surfers,
Kayakhotellet, Henrik Wessel Amager A/S og Volkswagen Amager, hvor der fortsat afventes svar.

Ansøger har i 2020 søgt og modtaget 30.000 kr. i støtte fra lokaludvalget til Watersports Festival 2020. Evaluering kan læses her:
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/cph_watersport_festival.pdf

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 260.400 kr. Der forventes en kontant egenfinansiering på 36.000 kr. Resten af udgifterne søges finansieret via fonde og sponsorater. Udgiftsposterne vil prioriteres afhængigt af størrelsen på de bevilgede beløb.

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Det er et godt projekt, som tager stranden i brug. Projektet indstilles til støtte på 25.000 kr. med begrundelsen, at BIFUK gerne havde gerne set mere samarbejde og konkret planlægning med de lokale foreninger. 

Økonomi

Der er søgt om 75.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 7. september 2021.

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For indstillingen stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Martin Hein, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller

Imod indstillingen stemte: Rene Steinvig, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Jørgen Mark Pedersen.

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Støtten gives under forudsætning af at arrangementet afvikles fysisk.

Protokolbemærkning: Karl Vogt-Nielsen har stemt imod støtte ud fra den begrundelse, at projektet næppe kan gennemføres som planlagt pga corona-situationen, og har derfor foreslået, at ansøgningen afvises nu, men at ansøgningen genfremsendes med justeret tidsplan i april/maj, hvor det nok er langt mere sikkert at kunne lægge en tidsplan, som rent faktisk kan holde. Med en bevilling nu, er der stor risiko for at ansøger må vende tilbage og ændre projektet, udskyde det eller opgive det.