16. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Problemstilling

Forberedelser af høring om VVM undersøgelse af Lynetteholmen, herunder vores Borgermøde

Advisory Board om nattelivet. Der foreslås festzoner væk fra beboelse, Prøvestenen Syd og Kløverparken er nævnt.

21/1 LUFT-møde

27/1 Møde med Havkraft

Løsning

At lokaludvalget tager formandens meddelelser til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.