8. Puljeansøgning: Børn og forældre gamer sammen (2020-0910008)

Buster Filmfestival søger støtte til Børn og forældre gamer sammen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 10.000 kr. til ”Børn og forældre gamer sammen”.

Problemstilling

På vegne af Buster Filmfestival har Mariella Harpelunde Jensen søgt om 20.000 kr. til "Børn og forældre gamer sammen". Projektet skal afholdes i februar 2021, men udsættes hvis corona-restriktionerne ændrer sig. Den primære målgruppe for eventet og den efterfølgende video-story er forældre med børn i 10-13 års-alderen. Den sekundære målgruppe er børnene selv.

Projektet er et pilotprojekt, hvor BUSTER inviterer 8 udvalgte børne-forældrepar til at danne hold og deltage i en turnering i spillet Oddballers, der er udviklet af en dansk spilvirksomhed. Projektet der introducerer gaming til en familiekontekst og iscenesætter den i biografrummet. 

Familierne får 14 dage til at dygtiggøre sig i spillet, mens BUSTERs videohold følger deres
udvikling. Der afholdes to dages kvalifikationsrunder og til sidst i en 1-dags turnering i
Cinemateket, hvor semifinalen og finalen afholdes i biografen foran et publikum bestående af
holdenes venner og familier. Efter eventet er afholdt vil BUSTER producere en video-story (5-10 minutter) der dækker forløbet og samtidig fortæller historien om gaming og digitale fællesskaber gennem tiden.

Ansøger samarbejder med Børnekulturhus Ama'r og Cinemateket.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 40.000 kr. Der er søgt om underskudsgarantier for samlet 60.000 kr, idet der er søgt om 40.000 kr. i Indre By Lokaludvalg. Der er ikke bevilget støtte til projektet fra Indre By Lokaludvalg.

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Projektet indstilles til støtte med 10.000 kr. under forudsætning af, at 50/50-fordelingen med forældre og børn med og uden gamererfaring fastholdes. Desuden er det en forudsætning, at andelen af børn og forældre fra Amager Øst, der deltager i projektet, svarer til lokaludvalgets andel i støtte. BIFUK ønsker at støtte projektet da der er tale om et pilotprojekt. Af samme grund forventes også en udførlig evaluering efterfølgende.

Et mindretal ønsker ikke at støtte projektet. 

Økonomi

Der er søgt om 20.000 kr. af 2021-puljemidlerne.

Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 22. marts 2021.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at støtte med 20.000 kr.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For at støtte med 20.000 kr. stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner,  Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen.

Imod at støtte med 20.000 kr. stemte: Iben Lindemark, Jens William Grav, Karl Vogt-Nielsen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Martin Hein, Jørgen Mark Pedersen.

Forslaget blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Protokolbemærkning: Karl Vogt-Nielsen har stemt imod støtte ud fra den begrundelse, at projektet næppe kan gennemføres som planlagt pga corona-situationen, og har derfor foreslået, at ansøgningen afvises nu, men at ansøgningen genfremsendes med justeret tidsplan i april/maj, hvor det nok er langt mere sikkert at kunne lægge en tidsplan, som rent faktisk kan holde. Med en bevilling nu, er der stor risiko for at ansøger må vende tilbage og ændre projektet, udskyde det eller opgive det.