19. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Punkter til kommende møder:

Præsentation af trafik-arbejdsgruppens arbejde (april)

Backersvej etape 1 -vedtagelse af høringssvar (april)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.