15. Puljeansøgning: Sommer på Stranden ‘Dyreplanter & Plantedyr’ (2021-0063508)

Børnekulturhus Ama'r søger om støtte til Sommer på Stranden ‘Dyreplanter & Plantedyr’

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 25.000 kr. til ”Sommer på Stranden ‘Dyreplanter & Plantedyr’” 

Problemstilling 

På vegne af Børnekultur Amar har Ida Melander søgt om 50.000 kr. i støtte til ”Sommer på Stranden ‘Dyreplanter & Plantedyr’”. 

Arrangementet foregår på Amager strandpark, nær Øresundsstien og bliver afholdt 9. juli – 25. juli. Målgruppen er børn, børnefamilier, institutioner. Der forventes 1.800 deltagere hvis restriktionerne er de samme som ved ansøgningens behandling. Uden restriktioner forventes mindst 4000 deltagere.

Årets tema fokuserer på flora og fauna på Amager Strand og bruger det som afsæt til at sætte fantasien i spil. Temaet skal derudover fremme bevidstheden om biodiversitet i bynaturen. 

Alle arrangementer er planlagte med tanke på de forskellige scenarier covid-19 kan bringe og med mulighed for hurtige ændringer.

Tidligere støtte: 

  • 2016: 30.000 kr (søgt 30.000 kr)
  •  2017: 20.000 kr (søgt 30.000 kr)
  •  2018: 20.000 kr (søgt 35.900 kr)
  •  2019: 35.000 kr (søgt 35.000 kr). 
  • 2020: 50.000 kr. (søgt 50.000 kr.)

Evaluering fra 2020 læses her: 

https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/sommer_paa_stranden.doc

Samarbejdspartnere: Billedkunstner Maria Lau KroghBørnekulturpiloterne. Copenhagen Jazz Festival og Secret Hotel bidrager med anderledes kulturtilbud.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 230.000 kr. Der er ligeledes søgt 50.000 kr. i Amager Vest. Egenfinansiering beløber sig til 80.000 kr. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr. 

Begrundelse: Sommer på Stranden er et godt tilbud til bydelens børnefamilier, men da projektet strækker sig over kortere tid end sædvanligt, nedsættes også lokaludvalgets støtte.

 

Økonomi 

Der er søgt om 50.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 25.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.