9. Puljeansøgning: AMAGER 1940-45 FORMIDLINGSPROJEKT PÅ GADEN OG I SKOLEN (Amager Besat 2021) (2021-0063521)

Paul Hartvigson søger om støtte til AMAGER 1940-45 FORMIDLINGSPROJEKT PÅ GADEN OG I SKOLEN  (Amager Besat 2021)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ansøgningen ”AMAGER 1940-45 FORMIDLINGSPROJEKT PÅ GADEN OG I SKOLEN  (Amager Besat 2021)” 

Problemstilling 

På vegne af Formidlerforeningen har Paul Hartvigson søgt om 17.000 kr. i støtte til ”AMAGER 1940-45 FORMIDLINGSPROJEKT PÅ GADEN OG I SKOLEN  (Amager Besat 2021)”. 

Projektet foregår på gadeplan og omkring skoler fra april til november. Målgruppen er lærere og skoleklasser og lokale beboere. Der forventes 300 deltagere og ca. 500 engageret via sociale medier. 

Projektet indeholder byvandringer, skoleture, pædagogisk arbejde, research og anden udgave af bog om besættelsen. Der søges i denne ansøgning til aktiviteterne i Amager Øst. 

Projektet udspringer af sidste års projekt ”Oplev Besættelsen i Sundbyøster, Holmbladsgade og sydligere på Amager Ø”, som blev støttet af lokaludvalget med 15.000 kr. Flere af aktiviteterne overgik her fra at være fysiske byvandringer til at være digitale pga nedlukningen. Senere på året søgte ansøger om støtte til at iværksætte de fysiske byvandringer, men fik her afslag. Evaluering læses her: 
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/evaluering_amager_besat_oe.doc

Flere af aktiviteterne, som der her søges til, var også en del af ansøgningen i efteråret 2020, som fik afslag. Ansøger fortæller til sekretariatet, at Formidlerforeningen har en del materiale fra forberedelserne til sidste års byvandringer, som de ikke har haft lejlighed til at vise borgere, hvilket er forhåbningen med denne ansøgning. 

I budgettet er det anført, at "udgift til lærerworkshop" og "Anden udgave af bogen Amager besat" gennemføres med andre støttegivere. Sekretariatet har været i dialog med ansøger, som fortæller, at det er projekter, som der også søges støtte til fra anden side, men Amager Øst-delen udgør de samlede 6.000 kr., som anført i budgettet til Amager Øst. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 215.000 kr. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet gives afslag med følgende begrundelse:

Det er ikke et hensigtsmæssigt tidspunkt at lave et projekt med lærere og skoler som målgruppe, da de må forventes at være under hårdt pres som følge af nedlukningen. Derudover mener BIFUK, i tråd med afslaget fra juni 2020 til projektet ”Amager Besat supplerende ansøgning”, at projektet er tilstrækkeligt støttet med bevillingen fra februar 2020 til projektet ”Oplev besættelsen på Amagerbro og Sundby Vest”

Økonomi 

Der er søgt om 17.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der gives afslag. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 30. december. 

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at bevilge det ansøgte beløb.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Rene Steinvig, Ole Meldgaard, Rune Solvang. 

Imod stemte: Randi Sørensen,  Frank Lambert,  Ole Pedersen, Nanna Tofte, Keith Gray, Lasse Rossen, Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Bente Lildballe, Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Iben Lindemark,

Der var dermed ikke flertal for forslaget. Projektet støttes ikke.