14. Puljeansøgning: Altankoncerter for fællesskab i en svær tid (2021-0062097)

Thora Kruse søger om støtte til Altankoncerter for Fællesskab i en svær tid. 

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ”Altankoncerter for fællesskab i en svær krisetid” 

Problemstilling 

Thora Kruse har søgt om 36.000 kr. i støtte til ”Altankoncerter for fællesskab i en svær krisetid”.

Der søges om støtte til af afholde seks altankoncerter. De to vil foregå ved AB Poppelgården og Kretahus. De øvrige aftales i følge ansøger såfremt lokaludvalget ønsker at støtte projektet. 

Koncerterne afholdes fra d. 8. april - 12. maj. kl. 17.30.

Målgruppen er udsatte og hjemmesiddende beboere i Amager Øst og alle som har brug for et afbræk i hverdagen. Ved seks koncerter forventes op imod 420 deltagere. Formålet er at skabe et fællesskab og samhørighed i en udfordrende tid uden fælles aktiviteter. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 36.000 kr. Der er ingen kontant medfinansiering eller deltagerbetaling. Ansøger bidrager med frivillige arbejdstimer til koordination og afvikling. 

Sekretariatet har været i dialog med ansøger om hvilke musikere, der skal spille til altankoncerterne. Koncerterne vil blive spillet af trioen Pusterummet, som bl.a. består af ansøger Thora Kruse. Trioen har erfaring med at spille på plejehjem. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet får afslag med følgende begrundelse: 

Det er et projekt, som forsøger at genoplive traditionen fra første nedlukning med altankoncerter og er på den vis tilbageskuende. BIFUK finder, at samfundet begynder at åbne op igen, hvorfor der ikke længere er behov for den type arrangementer.

Økonomi 

Der er søgt om 36.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at projektet får afslag. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 12. juni. 

 

Beslutning

Keith Gray erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes ikke