1. Borgerbesøg- og henvendelser

Sagsfremstilling

Mødet afholdes digitalt.

Hvis man som borger ønsker at komme i dialog med lokaludvalget under borgernes tid, bedes man kontakte sekretariatet.

Beslutning

Bettina Lamm, lektor på landskabsarkitektuddannelsen på KU, fortalte om et projekt på Prøvestenen Syd, hvor studerende vil arbejde med ideer til det rekreative areal.