18. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Formandens meddelelser:

5. marts: Intromøde med ny fagdirektør i Kultur og Fritidsforvaltningen Esben Danielsen

10. marts: Brugermøde om renovering af barakker på Kløvermarksvej

13. juni: Sommermøde for lokaludvalget.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.