2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden blev trukket.

Punkt 5 udgår, da høringen er udsat.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

 

Fravær med afbud:

Tom Christensen - ingen suppleant deltog

Hans Møller - ingen suppleant deltog

 

Fremmøde: 

Martin Hein deltog i mødet fra kl. 19.00.

Rene Steinvig forlod mødet kl. 21.11.

Ole Meldgaard forlod mødet kl. 21.22.

 

Eftersendt materiale: Bemærkninger fra ansøger til indstillingen vedr. ansøgningen Midsummer Vikings 2021 (punkt 11).

 

Inhabilitet: 

Keith Gray erklærede sig inhabil under pkt. 14 og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Lasse Rossen og Rasmus Steenberger erklærede sig inhabile under pkt. 16 og forlod mødet under behandlingen af punktet.