4. Orientering: Miljøpunkt Amagers årsberetning og regnskab 2020 (2021-0076849)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget tager årsberetning og årsrapport for Miljøpunkt Amager til efterretning.

Problemstilling

I henhold til aftale mellem Amager Øst Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Amager om støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde, skal Amager Øst Lokaludvalg orienteres om regnskabet for det foregående år.

I 2020 har Miljøpunkt Amager arbejdet med følgende indsatsområder i Amager Øst:

  • (By)natur
  • Grøn transport
  • Bæredygtig hverdag
  • Fra affald til ressource

Af årsberetningen fremgår det, hvordan Miljøpunkt Amager har arbejdet med disse indsatsområder og af årsrapporten fremgår miljøpunktets regnskab for 2020.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Dorte Grastrup-Hansen redegjorde for Miljøpunkt Amagers årsberetning og regnskab.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.