13. Puljeansøgning: Familien Norden (2021-0059592)

ZeBU søger om støtte til Familien Norden

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 30.000 kr. til ”Familien Norden” 

Problemstilling 

På vegne af ZeBU har Nanna Bøndergaard Butters søgt om 50.000 kr. i støtte til ”Familien Norden”. 

Familien Norden foregår hos ZeBU på Øresundsvej. Det bliver afholdt fra 1. juni til 30. november. Målgruppen er unge ml. 13 og 25 og familier. Der forventes ca. 500 publikummer fordelt mellem familier og skoler. Derudover bidrager 60 skoleelever med historier, perspektiver og materialer til udstillingen. 

Familien Norden handler om familieforhold, identitet og strukturelt og konkret i en Nordisk kontekst med Danmark, Grønland og Norge som omdrejningspunkt. I forestillingerne deltager unge fra alle tre lande. 

Projektet har ikke tidligere fået støtte, men er en udløber og udvidelse af Familien Ama'r, som i 2020 fik støtte, men måtte udskydes til 2021. Familien Ama'r løber fra juni til oktober 2021 og blev tildelt 42.000 kr i støtte. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 1.375.000 kr. Der er ligeledes søgt 50.000 kr i Amager Vest Lokaludvalg. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 30.000 kr med følgende begrundelse: 

Det er et lovende projekt med et spændende samarbejde mellem Grønland, Norge og Danmark. 

I kraft af projektets slægtskab med Familien Ama’r, som lokaludvalget har støttet, og overlappende fremføring ønsker BIFUK at prioritere bydelspuljens midler til andre projekter.

Økonomi 

Der er søgt om 50.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 30.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 30. december. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 30.000 kr.

Nicki Brøchner ønskede ført til referat at han var imod at støtte projektet.