12. Puljeansøgning: Big Bang festival København (2021-0065481)

Børnekulturhus Ama'r søger om støtte til Big Bang Festival København

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen giver afslag til ”Big Bang Festival København” 

Problemstilling 

På vegne af Børnekulturhus Ama'r har Anne Bøgh søgt om 60.000 kr. i støtte til ”Big Bang Festival København”. 

Arrangementet foregår på Musiktorvet og Teater ZeBU, Amager Bio, BETA og Børnekulturhuset. Det bliver afholdt d. 20. - 22. september. Målgruppen er familier og i mindre grad skoleklasser. Der forventes 3000 deltagere.

Big Bang Festival København er et samarbejde mellem Børnekulturhus Ama'r og Big Bang Festival, som er en 25 år gammel international festival med aktiviteter for børn med musik og dramatik som omdrejningspunkt. Festivalen skal indeholde musikforestillinger, workshops koncerter og installationer. 

Samarbejdspartnere: BIG BANG, Dansk Komponist Forening, Teater ZeBU, Amager Bio, BETA, Zonzo Compagnie, Børnekulturpiloterne, filmskaber Ida Bach Jensen, Billedkunstner Maria Lau Krogh.

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 644.020 kr. Kontant medfinansiering: 50.000 kr. Der er ligeledes søgt 60.000 kr. i Amager Vest Lokaludvalg. Billetindtægter: 36.000 kr. 

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet gives afslag med følgende begrundelse: 

Projektet er spændende med et internationalt perspektiv, men Lokaludvalget prioriterer sine puljemidler til projekter med et mere lokalt islæt, og som er mere afhængige af lokaludvalgets støtte.

Økonomi 

Der er søgt om 60.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der gives afslag til projektet. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 22. september. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes ikke.