11. Puljeansøgning: Midsummer Vikings 2021 (2021-0046975)

Ole Svarrer søger til Midsummer Vikings 2021

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 15.000 kr. til ”Midsummer Vikings 2021” 

Problemstilling 

På vegne af Viking Challenge har Ole Svarrer søgt om 50.000kr. i støtte til ”Midsummer Vikings 2021”. 

Viking Challenge arrangerer tre begivenheder under den samlede overskrift Midsummer Vikings 2021. Ansøger har delt arrangementet op i mindre dele, og søger specifikke puljer til visse dele. Bevillingen fra lokaludvalget i 2020 blev givet specifikt til aktiviteter for lokale skoler. I denne ansøgning søges specifikt til "Skole-SUP" og "SUP for hele familien", som foregår 7. til 18. juni og 19. og 20. juni. Hoved-eventet "Red Bull Midsummer Vikings" foregår 19. og 20. juni 2021. 

Aktiviteterne foregår ved Kajakhotellet, Havkajakvej 2.

Målgruppen er for ’Skole SUP’ folkeskoleelever i 8. og især 9. klasse fra bydelens skoler. Målgruppen for ’SUP for hele familien’ er bydelens beboere – med særlig vægt på familierne.
Der forventes 500 skoleelever og 300 deltagere i ’SUP for hele familien’. Det er dog afhængigt af de gældende coronarestriktioner. 

Nye tiltag i dette års Viking Challenge: 

  • Undervisning i sikkerhed til søs m. Københavns Livredningsklub
  • Solnedgangs-SUP
  • Øget fokus på sociale aktiviteter for skoleelever og familier

Projektet har tidligere fået støtte fra lokaludvalget: 

  • 2019: 25.000 kr. (søgt 25.000 kr.)
  • 2020: 30.000 kr. (søgt 60.000 kr)

Evaluering fra 2020 læses her: 
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/midsummer_viking_challenge_2020_evaluering.pdf

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 110.000 kr. Deltagerbetaling på 500 kr. pr. klasse i budgettet svarende til 10.000 kr. Budgettet for hovedeventet er på 700.000 kr. 

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Det er et godt projekt, men det er ikke hensigtsmæssigt at henvende sig til skolernes 9. klasser, der vil være optagede af eksaminer. Der savnes desuden samarbejde med lokale foreninger.

Økonomi 

Der er søgt om 50.000 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 15.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august. 

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at støtte med 30.000 kr.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte: Hanne Kusiak,  Rasmus Steenberger, Ole Pedersen, Nanna Tofte, Iben Lindemark, Nicki Wassmann Brøchner,  Marianne Moegreen, Rune Solvang, Susanne Møller.

Imod stemte: Randi Sørensen, Frank Lambert, Rene Steinvig, Keith Gray, Martin Hein, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen. 

Undlod at stemme: Jørgen Mark Pedersen.

Lasse Rossen var ikke til stede under afstemningen.

Der var dermed ikke flertal for forslaget.

Lokaludvalget stemte derefter om indstillingen på 15.000 kr.

For stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert,  Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte,  Martin Hein, Iben Lindemark, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Marianne Moegreen, Rune Solvang, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller.

Imod stemte: Keith Gray.

Undlod at stemme: Bente Lildballe og Jørgen Mark Pedersen.

Lasse Rossen var ikke til stede under afstemningen.

Indstillingen blev dermed vedtaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Det er en forudsætning for støtte at Skole SUP gennemføres.