Mødedato
25-03-2021 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Præsentation af projektforslag for Backersvej etape 1 (2021-0081705)

4

Orientering: Miljøpunkt Amagers årsberetning og regnskab 2020 (2021-0076849)

5

Tidlig inddragelse: Udkast til restaurations- og nattelivsplan 2021 (2021-0080592)

6

Input til bydækkende tryghedskortlægning (2021-0079970)

7

Henvendelse til TMU/TMF vedrørende sikker overgang over Amager Strandvej (2021-0079975)

8

Status på lokaludvalgets puljemidler (2021-0002580)

9

Puljeansøgning: AMAGER 1940-45 FORMIDLINGSPROJEKT PÅ GADEN OG I SKOLEN (Amager Besat 2021) (2021-0063521)

10

Puljeansøgning: Åbent Hus på FABRIKKEN for Kunst og Design 2021 (2021-0062081)

11

Puljeansøgning: Midsummer Vikings 2021 (2021-0046975)

12

Puljeansøgning: Big Bang festival København (2021-0065481)

13

Puljeansøgning: Familien Norden (2021-0059592)

14

Puljeansøgning: Altankoncerter for fællesskab i en svær tid (2021-0062097)

15

Puljeansøgning: Sommer på Stranden ‘Dyreplanter & Plantedyr’ (2021-0063508)

16

Puljeansøgning: Haverne ved Amagerbanen (2021-0071094)

17

Statusorientering

18

Formandens meddelelser

19

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

20

Eventuelt