7. Puljeansøgning: Skolekoncerter (2020-0188441)

Ars Nova Copenhagen søger til Skolekoncerter

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 18.900 kr. til ”Skolekonceter” 

Problemstilling 

På vegne af Ars Nova har Thomas Kiørbye søgt om 18.900 kr. i støtte til ”Skolekoncerter”. 

Ars Nova Copenhagen afholder på en dag fire koncerter for ca. 70 børn fra 3. og 4. klasse fra skoler i bydelen i oktober eller november. 

Det er hensigten, at aftalerne med skolerne indgås, når der er fundet finansiering til koncerterne. 

Koncerternes primære formål er at give børnene oplevelser med musik, udvide deres musikalske horisont og give nogle lyst til selv at gå til kor. 

Ansøger har ikke tidligere fået støtte. Ars Nova Copenhagen er en professionel vokalgruppe bestående af 12 sangere hjemmehørende på Østerbro. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 28.460 kr. Egenfinansiering: 9.560 kr.  

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 18.900 kr. 

Projektet er en god mulighed for børnene at stifte bekendtskab med klassisk musik gennem et meget professionelt kor. Støtten er også en håndsrækning til kulturlivet, som har haft vanskelige kår under coronanedlukningen.

Økonomi 

Der er søgt om 18.900 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 18.900 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar 2021. 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 18.900 kr.