11. Formandens meddelelser

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Møder og arrangementer i perioden:

14.september: Trafikkonference

15. september: Minikonference

17. september: Borgermøde Nordøstamager Skole

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.