12. Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

  • Høring: Nordøstamager Skole lokalplan (oktober)
  • Høring: Ved Amagerbanen Nord lokalplan (oktober)
  • Ny aftaletekst vedr. Miljøpunkt Amager (oktober/november)
  • Høring: VVM Lynetteholm (November)
  • Høring: Tilpasning af lokaludvalg (November)

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Kvikpuljen evalueres i december: