9. Afsættelse af midler: Frivilligprisen 2020 (2020-0216324)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

  1. At Amager Øst Lokaludvalg afsætter 38.000 kr. til Frivilligprisen 2020.

Problemstilling

Amager Øst Lokaludvalg har siden 2011 uddelt en årlig pris til en forening, institution eller organisation, der via frivilligt arbejde udfører en særlig indsats i Amager Øst. Lokaludvalget ønsker med Frivilligprisen at skabe positiv opmærksomhed omkring frivilligt arbejde og at anspore flere borgere til at give en frivillig indsats i bydelen. 

Alle organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst, hvis aktiviteter primært drives af frivillige i arbejdet for og med andre indenfor et bredt frivillighedsbegreb kan indstilles til prisen. Der kan ikke indstilles enkeltpersoner.

Kandidater til prisen kan indstilles af alle. En forening eller institution må også gerne indstille sig selv. Prisen kan deles af to foreninger. Prisen har tidligere år været på 25.000 kr. I år foreslår arbejdsgruppen at beløbet sættes op til 30.000 kr.

Arbejdsgruppen, som også fungerer som priskomité, består af Randi Sørensen, Martin Hein, Iben Lindemark og Keith Gray.

Løsning

At Amager Øst Lokaludvalg afsætter 38.000 kr. til Frivilligprisen 2020

Økonomi

Der afsættes 38.000 kr. af 2020-puljemidlerne.

 

Beslutning

Der blev gjort opmærksom på, at der skulle have været skrevet ind i indstillingen at arbejdsgruppen særligt gerne vil give et skulderklap til en forening der har gjort noget ekstra kreativt i perioden med coronavirus. 

Der blev stillet forslag om ekstraordinært at forhøje prisen til i alt 50.000 kr., hvor den ene prismodtager særligt belønnes for kreative tiltag under corona-perioden.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For at sætte prisen op til 50.000 kr. stemte: Hans Møller, Rene Steinvig, Jørgen Mark Pedersen, Ole Pedersen, Tom Christensen,  Bente Lildballe, Lasse Rossen, Martin Hein, Randi Sørensen, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger og Susanne Møller.

Imod at sætte prisen op til 50.000 kr. stemte: Keith Gray, Frank Lambert, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav og Nanna Tofte.

Undlod at stemme: Iben Lindemark, Ole Meldgaard og Rune Solvang.

Forslaget blev dermed vedtaget. Der afsættes i alt 58.000 kr. til Frivilligprisen 2020.