2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fravær med afbud:

Marianne Moegreen. Ingen suppleant deltog

Dansk Folkepartis plads er vakant. Ingen suppleant deltog.

Fremmøde: 

Martin Hein forlod mødet efter pkt. 9, kl. 20.05.

Rune Solvang forlod mødet under pkt. 10, kl. 20.43.

Iben Lindemark, Hans Møller og Rene Steinvig deltog i mødet via Teams. 

Omdelt materiale: 

Ændringsforslag fra Susanne Møller til dagsordenens pkt. 4.